MÁY TRẠM XANH

MÁY TRẠM XANH - Nhà cung cấp Máy trạm - Workstation lớn nhất Việt Nam, chuyên cung cấp các giải pháp cho phân tích 3D, mô phỏng và chỉnh sửa Video 4K, 8K, CAD, VFX , 3D rendering, 3D Design, Engineering & Entertainment, AI, VR, BIM....

Workstation là gì ?
Tuỳ biến linh hoạt

Máy trạm - Workstation có khả năng tuỳ biến cao,  cung cấp các giải pháp linh hoạt để xây dựng với hệ thống mạnh nhất thế giới, cho phân tích 3D, mô phỏng và chỉnh sửa Video 8K, CAD, VFX , 3D rendering, 3D Design, Engineering & Entertainment, AI, VR, BIM....


Khả năng truy cập nhiều người 

Thiết kế dạng Rack, phù hợp trong môi trường trung tâm dữ liệu, khả năng truy cập 24h với nhiều users (1:1), 1 đến 2 vi xử lý đa nhân với tối đa 28 lõi cho mỗi CPU, khả năng hỗ trợ làm việc với đồ họa 3D và công nghệ VR (thực tế ảo) và tùy chọn RAID Controller.


Màn hình: 4K, 8K, Gaming, UHD

Từ các mô hình CAD đến chỉnh sửa ảnh, cho công việc trở nên sống động với màu sắc chính xác, nhất quán và chi tiết tuyệt đẹp.

Bestsellers

Intel I210 1Gb Ethernet Adapter (1X1GbE)

Intel I210 1Gb Ethernet Adapter (1X1GbE)

€34.04