CELSIUS H980

Bạn đã bao giờ ước chiếc laptop hiệu năng cao có thể mang đi đến muôn nơi? Máy trạm - Workstation Mobile FUJITSU CELSIUS H980 17.3 inch có thể sử dụng để phân tích 3D, mô phỏng và chỉnh sửa Video 8K, CAD, VFX , 3D rendering, 3D Design, Engineering & Entertainment, BIM,... tại khắp nơi trên thế giới mà bạn mang theo