Core Processors

Xem dạng Danh sách Lưới
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Core i3-10100 (4 Core, 6M cache, base 3.6GHz, up to 4.3GHz) DDR4-2666

Intel Core i3-10100 (4 Core, 6M cache, base 3.6GHz, up to 4.3GHz) DDR4-2666

€148,44

Intel Core i3-7100 Processor 3M Cache, 3.90 GHz

Intel Core i3-7100 Processor 3M Cache, 3.90 GHz

€75,21

Intel Core i3-8100 Processor 6M Cache, 3.60 GHz

Intel Core i3-8100 Processor 6M Cache, 3.60 GHz

€87,08

Intel Core i3-9100 Processor (6M Cache, Up to 4.20 GHz)

Intel® Core™ i3-9100 Processor (6M Cache, Up to 4.20 GHz)

€100,94

Intel Core i5-8600 Processor 9M Cache, up to 4.30 GHz

Intel Core i5-8600 Processor 9M Cache, up to 4.30 GHz

€180,10