Display Systems

Với độ bao phủ không gian màu Adobe RGB 99%, hiển thị đồng thời 10 bit, hiệu chỉnh phần cứng, màn hình tự hiệu chỉnh này được xây dựng để mang lại hiệu suất tối ưu cho các chuyên gia trong in ấn, chụp ảnh và sản xuất bài.