EIZO Monitors

Màn hình chuyên dụng cao cấp dành cho business, healthcare, graphics, air traffic control, and maritime

Xem dạng Danh sách Lưới
Xếp theo
Hiển thị trên trang

EIZO FlexScan Frameless EV2785 31.5″ (80 cm) LCD Monitor

- 27"
- 4K 3840 × 2160 resolution
- IPS Panel
- USB Type-C x 1, DisplayPort x 1, HDMI x 2

Gọi để biết giá

EIZO FlexScan Frameless EV3285 31.5″ (80 cm) LCD Monitor

- 31.5"
- 4K 3840 x 2160 resolution
- IPS Panel
- USB Type-C x 1, DisplayPort x 1, HDMI x 2

Gọi để biết giá

EIZO RadiForce MX242W 2.3MP 61cm (24.1") Color LCD Monitor

EIZO RadiForce MX242W 2.3MP 61cm (24.1") Color LCD Monitor

€2485,44

EIZO RadiForce MX315W 8MP 79 cm (31.1") Color LCD Monitor

EIZO RadiForce MX315W 8MP 79 cm (31.1") Color LCD Monitor

Gọi để biết giá

EIZO ColorEdge CG277 27" Hardware Calibration LCD Monitor

- 27"
- 2560 × 1440 resolution
- DVI-D, DisplayPort, and HDMI
- Built-in calibration sensor
- Reproduces 99% of Adobe RGB color space

€3815,83

EIZO ColorEdge CG279X 27" Hardware Calibration LCD Monitor

- 27"
- 2560 × 1440 resolution
- HLG and PQ curve
- Built-in calibration sensor
- USB Type-C, DisplayPort, HDMI, and DVI-D

Gọi để biết giá