FlexScan

Màn hình FlexScan Professional LCD Monitors

Xem dạng Danh sách Lưới
Xếp theo
Hiển thị trên trang

EIZO FlexScan Frameless EV2785 31.5″ (80 cm) LCD Monitor

- 27"
- 4K 3840 × 2160 resolution
- IPS Panel
- USB Type-C x 1, DisplayPort x 1, HDMI x 2

Gọi để biết giá

EIZO FlexScan Frameless EV3285 31.5″ (80 cm) LCD Monitor

- 31.5"
- 4K 3840 x 2160 resolution
- IPS Panel
- USB Type-C x 1, DisplayPort x 1, HDMI x 2

Gọi để biết giá