Memory

Xem dạng Danh sách Lưới
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell 8GB 1RX8 DDR4 2666MHz RDIMM ECC

Dell 8GB 1RX8 DDR4 2666MHz RDIMM ECC

€158,10

Dell 16GB 2RX8 DDR4 2666MHz RDIMM ECC

Dell 16GB 2RX8 DDR4 2666MHz RDIMM ECC

€224,56

Dell 32GB 2RX8 DDR4 2666MHz RDIMM ECC

Dell 32GB 2RX8 DDR4 2666MHz RDIMM ECC

€562,08

Dell 64GB 4RX4 DDR4 2666MHz LRDIMM ECC

Dell 64GB 4RX4 DDR4 2666MHz LRDIMM ECC

€1154,33

Dell 4GB (1x4GB) DDR4 2666MHz non-ECC Memory

Dell 4GB (1x4GB) DDR4 2666MHz non-ECC Memory

€57,40

Dell 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz UDIMM Non-ECC

Dell 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz UDIMM Non-ECC

€128,25