Memory

Xem dạng Danh sách Lưới
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP 4GB (1x4GB) DDR4-2666 nECC (4FU41AV)

HP 4GB (1x4GB) DDR4-2666 nECC (4FU41AV)

€47,50

HP 8GB (1x8GB) DDR4-2666 nECC (3PL81AA)

HP 8GB (1x8GB) DDR4-2666 nECC (3PL81AA)

€95,00

HP 16GB (1x16GB) DDR4-2666 nECC (3PL82AA)

HP 16GB (1x16GB) DDR4-2666 nECC (3PL82AA)

€197,12

HP 8GB (1x8GB) DDR4-2666 ECC Reg RAM (1XD84AA)

HP 8GB (1x8GB) DDR4-2666 ECC Reg RAM (1XD84AA)

€136,56

HP 16GB (1x16GB) DDR4-2666 ECC Reg RAM (1XD85AA)

HP 16GB (1x16GB) DDR4-2666 ECC Reg RAM (1XD85AA)

€233,54

HP 32GB (1x32GB) DDR4-2666 ECC Reg RAM (1XD86AA)

HP 32GB (1x32GB) DDR4-2666 ECC Reg RAM (1XD86AA)

€467,08