Microsoft Software

Microsoft là một tập đoàn đa quốc gia của Hoa Kỳ đặt trụ sở chính tại Redmond, Washington; chuyên phát triển, sản xuất, kinh doanh bản quyền phần mềm và hỗ trợ trên diện rộng các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến máy tính.

Xem dạng Danh sách Lưới
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (FQC-08929)

Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (FQC-08929)

€110,44

Win Pro for Workstations 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (HZV-00055)

Win Pro for Workstations 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (HZV-00055)

€229,58

Win Pro for Workstations 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (HZV-00016)

Win Pro for Workstations 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (HZV-00016)

€229,58