Precision 7920 Tower

Trạm làm việc mạnh mẽ nhất thế giới, Precision 7920 Tower mới, mang lại hiệu năng và khả năng mở rộng tối ưu để phát triển cùng với tầm nhìn của bạn cho cả ứng dụng VR và AI.
Xem dạng Danh sách Lưới
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Precision 7920 Tower Workstation Bronze 3104

 • 1 x Intel Xeon Bronze 3104 1.7GHz, 6C, 9.6GT/s 2UPI, 8M Cache, No Turbo, No HT (85W) DDR4-2133
 • 32GB (4x8GB) DDR4 2666MHz RDIMM ECC
 • Hard Drive: 2.5" 512GB SATA Class 20 Solid State Drive
 • 2nd Hard Drive: 3.5" 2TB 7200rpm SATA Hard Drive
 • Integrated Intel AHCI SATA chipset controller (6.0Gb/s), SW RAID 0,1,5,10
 • NVIDIA® Quadro® P2000, 5GB, 4 DP (7X20T)
 • Integrated: Intel® i219 & i210 Gigabit Ethernet controllers
 • Slots: All slots PCIe Gen 3: (2) PCIe x16, (2) additional x16 slots with 2nd CPU; (1) PCIe x8 open ended, (1) x16 wired as x 4, (1) x16 wired as x1
 • 4 x 2.5”/3.5” SATA HDD/SSDs 
 • 8x Slimline DVD-ROM Drive
 • Dell Multimedia Keyboard Black (English) & Dell Optical Mouse Black
 • Power Supply: 1400W –90% efficient (80PLUS Gold Certified)
 • Chassis: Dell Precision Tower. Optional 19” rackmount rail kit
 • OS License : Windows 10 Pro for Workstations (up to 4 Cores) English
 • Warranty: 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
€5383,33

Precision 7920 Tower Workstation Gold 5118

 • 1 x Intel Xeon Gold 5118 2.3GHz, 3.2GHz Turbo, 12C, 10.4GT/s 2UPI, 16MB Cache, HT (105W) DDR4-2400
 • 32GB (4x8GB) DDR4 2666MHz RDIMM ECC
 • Hard Drive: 2.5" 512GB SATA Class 20 Solid State Drive
 • 2nd Hard Drive: 3.5" 2TB 7200rpm SATA Hard Drive
 • Integrated Intel AHCI SATA chipset controller (6.0Gb/s), SW RAID 0,1,5,10
 • NVIDIA® Quadro® P4000, 8GB, 4 DP (7X20T)
 • Integrated: Intel® i219 & i210 Gigabit Ethernet controllers
 • Slots: All slots PCIe Gen 3: (2) PCIe x16, (2) additional x16 slots with 2nd CPU; (1) PCIe x8 open ended, (1) x16 wired as x 4, (1) x16 wired as x1
 • 4 x 2.5”/3.5” SATA HDD/SSDs 
 • 8x Slimline DVD-ROM Drive
 • Dell Multimedia Keyboard Black (English) & Dell Optical Mouse Black
 • Power Supply: 1400W –90% efficient (80PLUS Gold Certified)
 • Chassis: Dell Precision Tower. Optional 19” rackmount rail kit
 • OS License : Windows 10 Pro for Workstations (up to 4 Cores) English
 • Warranty: 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
Gọi để biết giá

Precision 7920 Tower Workstation Gold 5120

 • 1 x Intel Xeon Gold 5120 2.2GHz, 3.7GHz Turbo, 14C, 10.4GT/s 2UPI, 19MB Cache, HT (105W) DDR4-2400
 • 32GB (4x8GB) DDR4 2666MHz RDIMM ECC
 • Hard Drive: 2.5" 512GB SATA Class 20 Solid State Drive
 • 2nd Hard Drive: 3.5" 2TB 7200rpm SATA Hard Drive
 • Integrated Intel AHCI SATA chipset controller (6.0Gb/s), SW RAID 0,1,5,10
 • NVIDIA® Quadro® P4000, 8GB, 4 DP (7X20T)
 • Integrated: Intel® i219 & i210 Gigabit Ethernet controllers
 • Slots: All slots PCIe Gen 3: (2) PCIe x16, (2) additional x16 slots with 2nd CPU; (1) PCIe x8 open ended, (1) x16 wired as x 4, (1) x16 wired as x1
 • 4 x 2.5”/3.5” SATA HDD/SSDs 
 • 8x Slimline DVD-ROM Drive
 • Dell Multimedia Keyboard Black (English) & Dell Optical Mouse Black
 • Power Supply: 1400W –90% efficient (80PLUS Gold Certified)
 • Chassis: Dell Precision Tower. Optional 19” rackmount rail kit
 • OS License : Windows 10 Pro for Workstations (up to 4 Cores) English
 • Warranty: 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
Gọi để biết giá

Precision 7920 Tower Workstation Gold 6134M

 • 1 x Intel Xeon Gold 6134M 3.2GHz, 3.7GHz Turbo, 8C, 10.4GT/s 3UPI,24.75MB Cache, HT (130W) DDR4-2666
 • 64GB (4x16GB) DDR4 2666MHz RDIMM ECC
 • Hard Drive: 2.5" 512GB SATA Class 20 Solid State Drive
 • 2nd Hard Drive: 3.5" 2TB 7200rpm SATA Hard Drive
 • Integrated Intel AHCI SATA chipset controller (6.0Gb/s), SW RAID 0,1,5,10
 • NVIDIA® Quadro® P5000, 16GB, 4 DP, DL-DVI-D (7X20T)
 • Integrated: Intel® i219 & i210 Gigabit Ethernet controllers
 • Slots: All slots PCIe Gen 3: (2) PCIe x16, (2) additional x16 slots with 2nd CPU; (1) PCIe x8 open ended, (1) x16 wired as x 4, (1) x16 wired as x1
 • 4 x 2.5”/3.5” SATA HDD/SSDs 
 • 8x Slimline DVD-ROM Drive
 • Dell Multimedia Keyboard Black (English) & Dell Optical Mouse Black
 • Power Supply: 1400W –90% efficient (80PLUS Gold Certified)
 • Chassis: Dell Precision Tower. Optional 19” rackmount rail kit
 • OS License : Windows 10 Pro for Workstations (up to 4 Cores) English
 • Warranty: 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
Gọi để biết giá

Precision 7920 Tower Workstation Gold 6140M

 • 1 x Intel Xeon Gold 6140M 2.3GHz, 3.7GHz Turbo 18C, 10.4GT/s 3UPI, 25MB Cache, HT (140W) DDR4-2666
 • 64GB (4x16GB) DDR4 2666MHz RDIMM ECC
 • Hard Drive: 2.5" 512GB SATA Class 20 Solid State Drive
 • 2nd Hard Drive: 3.5" 2TB 7200rpm SATA Hard Drive
 • Integrated Intel AHCI SATA chipset controller (6.0Gb/s), SW RAID 0,1,5,10
 • NVIDIA® Quadro® P5000, 16GB, 4 DP, DL-DVI-D (7X20T)
 • Integrated: Intel® i219 & i210 Gigabit Ethernet controllers
 • Slots: All slots PCIe Gen 3: (2) PCIe x16, (2) additional x16 slots with 2nd CPU; (1) PCIe x8 open ended, (1) x16 wired as x 4, (1) x16 wired as x1
 • 4 x 2.5”/3.5” SATA HDD/SSDs 
 • 8x Slimline DVD-ROM Drive
 • Dell Multimedia Keyboard Black (English) & Dell Optical Mouse Black
 • Power Supply: 1400W –90% efficient (80PLUS Gold Certified)
 • Chassis: Dell Precision Tower. Optional 19” rackmount rail kit
 • OS License : Windows 10 Pro for Workstations (up to 4 Cores) English
 • Warranty: 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
Gọi để biết giá

Precision 7920 Tower Workstation Gold 6144

 • 1 x Intel Xeon Gold 6144 3.5GHz, 4.2GHz Turbo, 8C, 10.4GT/s 3UPI, 24.75MB Cache (165W)
 • 64GB (4x16GB) DDR4 2666MHz RDIMM ECC
 • Hard Drive: 2.5" 512GB SATA Class 20 Solid State Drive
 • 2nd Hard Drive: 3.5" 2TB 7200rpm SATA Hard Drive
 • Integrated Intel AHCI SATA chipset controller (6.0Gb/s), SW RAID 0,1,5,10
 • NVIDIA® Quadro® P5000, 16GB, 4 DP, DL-DVI-D (7X20T)
 • Integrated: Intel® i219 & i210 Gigabit Ethernet controllers
 • Slots: All slots PCIe Gen 3: (2) PCIe x16, (2) additional x16 slots with 2nd CPU; (1) PCIe x8 open ended, (1) x16 wired as x 4, (1) x16 wired as x1
 • 4 x 2.5”/3.5” SATA HDD/SSDs 
 • 8x Slimline DVD-ROM Drive
 • Dell Multimedia Keyboard Black (English) & Dell Optical Mouse Black
 • Power Supply: 1400W –90% efficient (80PLUS Gold Certified)
 • Chassis: Dell Precision Tower. Optional 19” rackmount rail kit
 • OS License : Windows 10 Pro for Workstations (up to 4 Cores) English
 • Warranty: 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
Gọi để biết giá