Xem sơ qua máy trạm Z6 G4 Workstation

HP Z6 G4 Workstation với bộ nhớ RAM DDR4 ở mức 384GB , hỗ trợ 2 socket để chạy 2 chip Xeon hoặc 2 SSD chuẩn M.2.

SKU: THhNZRBEbS8